Tipologji apartamentesh 2+1;

Shiten apartamente 2+1;

Ka siperfaqe neto = 90.59 m2;
siperfaqe perb. = 15.98 m2
Siperfaqe Tot. = 106.56 m2

Katet 1;2;4;5

Çmimi: 780 euro/m2

Yzberisht.

_______________________________________________________________________

Shiten apartamente 2+1;

Ka siperfaqe neto = 92.55 m2;
Siperfaqe perb. = 16.33 m2
Siperfaqe Tot. = 108.88 m2

Katet 1;3;4;5

Çmimi: 780 euro/m2

Yzberisht.

______________________________________________________________________

Shiten apartamente 2+1;

Ka siperfaqe neto = 93.77 m2;
siperfaqe perb. = 16.55 m2
Siperfaqe Tot. = 110.32 m2

Katet 1;2;3;4

Çmimi: 780 euro/m2

Yzberisht.