Rreth Your Home

 Ne jemi të specializuar në fushën e këshillimit dhe ndërmjetësimit për blerjet, shitjet, qeratë, dhënien e konsulencës, vlerësimit e rivlerësimit të pronave dhe investimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Stafi ynë është i trajnuar, i çertifikuar dhe me përvojë të jashtëzakonshme kombëtare dhe ndërkombëtare në këtë fushe. YOUR HOME është SHTËPIA JUAJ!

image